English 

Swyddogion Clwb Golff Betws-y-coed 2020

SWYDDOGION Y DYNION

Llywydd – Ian MacQuarie

Capten – Graham Robbins

SWYDDOGION Y MERCHED 

Llywydd – Helen Evans

Capten – Glenys Williams

ADRAN HYNAFGWYR

Capten – Keith Jones

SWYDDOGION Y CLWB

Ysgrifennyddes – Deborah Jones

Rheolwr y clwb – Keith Jones