English 

Swyddogion Clwb Golff Betws-y-coed 2018/9

Llywydd – Arfon Roberts

Capten – Keith Jones

Is-Gapten

Ysgrifennydd/Trysorydd – Melanie Jones

 

SWYDDOGION Y MERCHED 

Capten – Jenny Thomas

Is-Gapten – Becky Duncan

Cyn Gapten – Karen Pugh

Ysgrifennydd anrhydeddus – Sue Davis

Trysorydd anrhydeddus – Jenny Thomas

 

ADRAN HYNAFGWYR

Capten – Keith Jones