English 

Swyddogion Clwb Golff Betws-y-coed 2018/9

Llywydd – Ian MacQuarie

Capten – Peter Jones

Ysgrifennyddes – Melanie Jones

SWYDDOGION Y MERCHED 

Capten – Becky Duncan

Cyn Gapten – Jenny Thomas

ADRAN HYNAFGWYR

Capten – Keith Jones