English 

Swyddogion Clwb Golff Betws-y-coed 2022

SWYDDOGION Y CLWB

Llywydd – Gladys Hughes

Capten – Robert Geldart

SWYDDOGION Y MERCHED 

Llywydd – Helen Evans

Capten – Jane Oakley

ADRAN HYNAFGWYR

Capten – Keith Jones

SWYDDOGION Y CLWB

Ysgrifennyddes – Deborah Jones

Rheolwr y clwb – Keith Jones