CASC – Clybiau Chwaraeon Amaturaidd Cymunedol

 

Prif ddiben y clwb yw darparu cyfleusterau ac i hybu’r egwyddor o gymryd rhan mewn golff yng Nghlwb Golff Betws y Coed. Mae  aelodaeth o’r clwb yn agored i unrywun heb ystyried rhyw’r person, oedran, anabledd, cefndir ethnig,, crefydd neu gredo arall heb law am ganlyniad angenrheidiol mewn perthnasedd â golff. Bydd y clwb yn cadw tâl aelodaeth ar raddfa na fydd yn rhwystr i bobl gymryd rhan yn y gamp.

Rhagor o wybodaeth ar CASC – https://www.gov.uk/government/publications/community-amateur-sports-clubs-detailed-guidance-notes