Cyfleusterau

Mae gan Glwb Golff Betws y Coed  glwbdŷ gwych, yn agos at lan yr Afon Conwy ac sy’n edrych dos y nawfed lawnt. Ar ddiwrnod cynnes yn yr haf, nid oes llawer o lefydd brafiach i eistedd nac i ymlacio ar feranda’r clwb a gweld chwaraewyr yn gorffen eu gêm.

Mae gan y clwbdŷ ystafell bar gyda dewis helaeth o ddiodydd.

Mae croeso i ymwelwyr sydd ddim yn chwaraewyr golff  ddod i gael diod wedi iddynt arwyddo i mewn i’r tŷ clwb.

Mae gwelliannau diweddar yn cynnwys gwella’r ystafelloedd newid sy’n sicrhau fod aelodau ac ymwelwyr yn gallu defnyddio cymwysterau glan a chyfoes.