Lletyau

Fel man hyn o boblogaidd ar gyfer twristiaeth, mae Betws y Coed yn cynnig nifer helaeth o westai ar eich cyfer. Hefyd mae nifer o safleoedd carafanau a gwersylla gerllaw.

Dyma safleoedd we ar gyfer rhai llefydd aros;