BYCGC Adran y Merched

Mae’r adran yma yn un gref sy’n chwarae rhan amlwg ym mywyd y clwb.

Mae’r cystadlaethau yn agored i holl aelodau’r clwb ac maent yn amrywio yn eu natur.

Cynhelir y rhan fwyaf o’r cystadlaethau ar ddydd Mawrth – diwrnod y merched yn y clwb.

Mae’r cystadlaethau yn cynnwys cymysgfa o ffurf medal a stableford ynghyd a chystadlaethau her.

 

Gellir gweld eich canlyniadau personol ar Adran Clwb Golff Betws y Coed ar safle we howdidido.co.uk.

Gan defnyddio’r linc isod…