Swyddogion Clwb Golff Betws-y-coed 2023

SWYDDOGION Y CLWB

Llywydd – Tony Richards

Capten – Chris Wynn

SWYDDOGION Y MERCHED

Llywydd – Mrs. Mai Evans

Capten – Ms. Buddug Ellis

ADRAN HYNAFGWYR

Capten – Keith Jones

SWYDDOGION Y CLWB

Ysgrifennyddes – Deborah Jones

Rheolwr y clwb – Keith Jones