Swyddogion Clwb Golff Betws-y-coed 2024

SWYDDOGION Y CLWB

Llywydd – Tony Richards

Capten – Jeff Williams

Is-Capten – Bill Morris

SWYDDOGION Y MERCHED

Llywydd – Becky Duncan

Capten – Mrs. Myfanwy Chapman

Is-Capten – Mrs. Rita Clarke

ADRAN HYNAFGWYR

Capten – Keith Jones

SWYDDOGION Y CLWB

Ysgrifennyddes – Deborah Jones