“Perl yn y Dyffryn”

Wedi ei leoli ar lannau’r Afonydd  Conwy a Llugwy, mae cwrs golff Betws-y-coed yn cynnig cynllun barcdir naw twll, par 64, prydferth a roddir sialens i golffwyr o unrhyw safon.

Mae’r naw twll yn cael eu chwarae ddwywaith, efo rhywfaint o symudiad yn lleoliad yr “tes” (fel gwelir ar fap y cwrs, isod).  Mae ansawdd y cwrs, ynghyd a’i gefndir trawiadol wedi ei ennill y ffugenw “Perl yn y Dyffryn.”.

Yn mesur o dan 5,000 llath, tydi’r cwrs ddim yn un hir iawn, ond mae’i gymhlethdodau yn cyflwyno dipyn o sialens.  Hefo pump o’r wyth twll par tri yn mesur dros 200 llath, a bynceri o gwmpas y lawntiau, mae’n  gofyn am gywirdeb  i sgorio’n llwyddiannus.

  • Tees Cystadleuol y Dynion – Gwyn – Par 64
  • Tees y Dynion / Ymwelwyr – Melyn – Par 64
  • Tees y Merched – Coch – Par 66

Edrychwch ar ganllaw i’r cwrs am ragor o wybodaeth.

Tabl Campnod WHS

Yn dechrau o’r 1af Tachwedd 2020, mae CGBYC yn defnyddio sistem campnod WHS
Gwelwch isod i ddarganfod eich campnod cwrs wrth chwarae ym Metws-y-coed….