BYCGC Adran yr Hynafgwyr

Mae gan y clwb Adran Hynafgwyr bywiog iawn sy’n cyfrannu’n helaeth at fywyd y clwb.

Mae Adran yr Hynafgwyr yn agored i ddynion 55 oed a throsodd ac maent yn cyfarfod yn wythnosol ar ddydd Mercher.

Yn ystod yr haf mae boreau dydd Mercher yn cynnig amrywiaeth o golff cymdeithasol a chystadleuol sy’n cynnwys boreau anffurfiol, cystadlaethau a gemau yn erbyn clybiau golff eraill o Ogledd Cymru.

Gellir gweld eich canlyniadau personol ar Adran Clwb Golff Betws y Coed ar safle we howdidido.co.uk.

Gan defnyddio’r linc isod…