Clwb Golff Betws-y-coed

Wedi ei leoli wrth waelod bryniau a mynyddoedd Eryri, yng nghanol Gogledd Cymru, ardal o harddwch naturiol gwirioneddol, mae Clwb Golff Betws-y-coed.

Gyda’r Afon Conwy yn ymdroelli ei berimedr, mae’r cwrs naw twll wedi ei llysenwi “The Jewel of the Nines“.

Archebwch arlein i chwarae

 CYNNIG I AELODAU NEWYDD 2024

Rydym yn cynnig telerau arbennig i aelodau newydd

(neu cyn aelodau sydd heb adnewyddu eu haelodaeth am 5 mlynedd neu fwy)

sy’n cynnwys Aelodaeth Llawn 12 mis am taliad gostyngedig o £353 y flwyddyn gyntaf yn unig

Mae opsiwn Fairway Credit ar gael

Cysylltwch ar clwb ar 01690 710556 neu cliciwch yma am ragor o fanylion.

Oherwydd ei leoliad, ar llawr y dyffryn, ni’d yw’r cwrs yn un fryniog, ac felly’n olygu fod yn un bleserus i’w gerdded. Er ei fod yn cwrs fyr, i gymharu a rhei eraill, fydd cynllun cwrs Betws-y-coed yn rhoi sialens go iawn i golffwyr o phob safon. Mewn gwirionedd, efallai ganolbwyntio ar y golff, yn hytrach na’r amgylchoedd syfrdanol, fydd y sialens mwyaf. Mae Betws-y-coed yn arddangos golff yng Ngogledd Cymru ar ei orau.

Sicrhawn croeso cynnes i ymwelwyr ac aelodau, yr un modd. Felly cysylltwch a ni heddiw am gem o golff byth gofiadwy.

*** Sistem Campnod WHS ***

Mae sistem campnod WHS nawr yn cael ei defnyddio yn CGBYC

Bydd eisiau arnoch gwybod eich fynegrif campnod, o le cewch gweithio allan eich campnod chwarae’r cwrs

Defnyddiwch y bwrdd isod i ddarganfod eich campnod chwarae ar Cwrs Golff Betws-y-coed (mae’r tabl hefyd ar gael wrth ymyl y twll gyntaf)

Chwaraewch wedyn gyda’r campnod chwarae a dychwelwyd.

WHS BYCGC Slope Chart