English 

Clwb Golff Betws-y-coed

*** Diweddariad Coronafeirws – Clwb ar gau ***

Yn ddilyn diweddariad Coronafeirws yng Nghymru, fydd Clwb Golff Betws-y-coed ar gau dros dro o Dydd Sadwrn 29/12 ymlaen.

Rydym ni’n cymryd y fydd hyn yn estyn tan o leiaf y diweddariad nesaf, ar diwedd Mis Ionawr.

Mwy o fanylion i ddod pan y bydden ar gael.

Yn y cyfamser cadwch yn saff.

Wedi ei leoli wrth waelod bryniau a mynyddoedd Eryri, yng nghanol Gogledd Cymru, ardal o harddwch naturiol gwirioneddol, mae Clwb Golff Betws-y-coed.

Gyda’r Afon Conwy yn ymdroelli ei berimedr, mae’r cwrs naw twll wedi ei llysenwi “The Jewel of the Nines”.

Oherwydd ei leoliad, ar llawr  y dyffryn, ni’d yw’r cwrs yn un fryniog, ac felly’n olygu fod yn un bleserus i’w gerdded.  Er ei fod yn cwrs fyr, i gymharu a rhei eraill, fydd cynllun cwrs Betws-y-coed yn rhoi sialens go iawn i golffwyr o phob safon.  Mewn gwirionedd, efallai ganolbwyntio ar y golff, yn hytrach na’r amgylchoedd syfrdanol, fydd y sialens mwyaf.  Mae Betws-y-coed yn arddangos golff yng Ngogledd Cymru ar ei orau.

Sicrhawn croeso cynnes i ymwelwyr ac aelodau, yr un modd.  Felly cysylltwch a ni heddiw am gem o golff byth gofiadwy.

*** Sistem Campnod WHS ***

Mae sistem campnod newydd WHS nawr yn cael ei defnyddio yn CGBYC

Bydd eisiau arnoch gwybod eich fynegrif campnod, o le cewch gweithio allan eich campnod chwarae’r cwrs

Defnyddiwch y bwrdd isod i ddarganfod eich campnod chwarae ar Cwrs Golff Betws-y-coed (mae’r tabl hefyd ar gael wrth ymyl y twll gyntaf)

Chwaraewch wedyn gyda’r campnod chwarae a dychwelwyd.

WHS BYCGC Slope Chart

** CYNNIG I AELODAU NEWYDD **

Rydym yn cynnig telerau arbennig i aelodau newydd, sy’n cynnwys……

Aelodaeth llawn 12 mis am hanner pris – aelodau newydd neu cyn-aelodau sydd heb adnewyddu eu haelodaeth am 5 mlynedd neu fwy.

£201 yn lle £402 (y flwyddyn gyntaf yn unig)

Bydd y cyfanswm ychydig yn fwy os yn dewis talu’n fisol.

Cynnigion hefyd ar aelodaeth canolradd a chymdeithasol

(* Dim yn berthnasol i aelodaeth ieuenctid)

Cysylltwch a’r Clwb ar 01690710556 neu cliciwch yma am ragor o fanylion.